การจัดส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกล

การจัดส่งสินค้า

พื้นที่ห่างไกล Kerry

ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล Kerry จะคิดค่าจัดส่งปกติ + ค่าบริการจัดส่งพื้นที่ห่างไกลเพิ่ม 50 บาท

เช่น ค่าส่งปกติ 90 บาท + ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล 50 บาท รวมค่าส่งทั้งหมด 140 บาท

 

 

Visitors: 51,962